Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації (ННІТІ)

Підрозділи сайту
Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж (ТСМ)
Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій (МВТ)
Кафедра Телекомунікаційних технологій (ТТ)
Кафедра Інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)
Кафадра Енергоефективних технологій (ЕЕТ)
Кафедра Космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій (КСКСТ)
Кафедра Комп'ютерних наук (КН)
Кафедра Інформаційних систем та технологій (ІСТ)
Кафедра Комп'ютерної інженерії (КІ)
Кафедра Інженерії програмного забезпечення (ІПЗ)
Кафедра Системного аналізу (СА)