Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації (ННІТІ)

Підрозділи сайту
Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж (ТСМ)
Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій (МВІТ)
Кафедра Системного аналізу (СА)
Кафедра Економіки (ЕК)