Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації (ННІТІ)

Підрозділи сайту
Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж (ТСМ)
Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій (МВІТ)
Кафедра Енергоефективних технологій (ЕЕТ)
Кафедра Системного аналізу (СА)
Кафедра Економіки (ЕК)