Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації (ННІТІ)

Підрозділи сайту
Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж (ТСМ)
Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій (МВТ)
Кафедра Телекомунікаційних технологій (ТТ)
Кафадра Енергоефективних технологій (ЕЕТ)
Кафедра Космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій (КСКСТ)
Кафедра Комп'ютерних наук (КН)
Кафедра Інформаційних систем та технологій (ІСТ)
Кафедра Комп'ютерної інженерії (КІ)
Кафедра Інженерії програмного забезпечення (ІПЗ)
Кафедра Системного аналізу (СА)