Навчально-науковий інститут Менеджменту та підприємництва

Підрозділи сайту
Кафедра Менеджменту (МН)
Кафедра Маркетингу (МР)
Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ПТБД)
Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності (ДІД)
Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій (ЕПСТ)