Підрозділи сайту
Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"
6.170102 Системи технічного захисту інформації
6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем
6.170103 Управління інформаційною безпекою
6.050102 Комп'ютерна інженерія
6.050903 Телекомунікації
6.050901 Радіотехніка
6.050903 Інформаційні мережі зв'язку
6.030101 Соціологія
6.030601 Менеджмент
Курси для денного навчання