Розділи сайту

Інформаційні та навчально-методичні матеріали7
ННІ ТК

Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж (ТСМ)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"14

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"6

Курси для освітньо-наукового рівня "Доктор філософії"2

Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій (МВІТ)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"18

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"6

Курси для освітньо-наукового рівня "Доктор філософії"3

Кафедра Енергоефективних технологій (ЕЕТ)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"7

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"

Кафедра Системного аналізу (СА)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"29

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"7

Кафедра Економіки (ЕК)

Курси для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти31
ННІ ІТ

Кафедра Комп'ютерних наук (КН)

Курси для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти38

Курси для другого (магістерського) рівня вищої освіти4

Курси для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти2

Курси підвищення кваліфікації (сертифіковані)4

Кафедра Інформаційних систем та технологій (ІСТ)

Курси для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти19

Курси для другого (магістерського) рівня вищої освіти11

Кафедра Комп'ютерної інженерії (КІ)

Курси для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти18

Курси для другого (магістерського) рівня вищої освіти1

Курси для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти5

Кафедра Інженерії програмного забезпечення (ІПЗ)

Курси для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти29

Курси для другого (магістерського) рівня вищої освіти11

Курси для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти1

Кафедра Штучного інтелекту (ШІ)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"3

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"
ННІЗІ

Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки (ІКБ)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"18

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"8

Курси для освітньо-наукового рівня "Доктор філософії"6

Кафедра Cистем інформаційного та кібернетичного захисту (СІКЗ)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"10

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"2

Курси для освітньо-наукового ступеня "Доктор філософії"5

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою (УІКБ)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"15

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"6

Курси для освітньо-наукового рівня "Доктор філософії"2

Кафедра Публічного управління та адміністрування (ПУА)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"24

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"4
ННІМП

Кафедра Менеджменту (МН)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"22

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"10

Курси для освітньо-наукового рівня "Доктор філософії"16

Кафедра Маркетингу (МР)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"31

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"11

Курси для освітньо-наукового рівня "Доктор філософії"1

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ПТБД)

Курси для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти50

Курси для другого (магістерського) рівня вищої освіти20

Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності (ДІД)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"37

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"

Курси для освітньо-наукового рівня "Доктор філософії"2

Кафедра Соціології (СЦ)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"29

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"8

Курси для освітньо-наукового рівня "Доктор філософії"4
ННІ ГПД

Кафедра Вищої математики (ВМ)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"4

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"1

Курси для освітньо-наукового ступеня "Доктор філософії"2

Кафедра Фізики (ФІЗ)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"4

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"

Кафедра Іноземних мов (ІМ)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"6

Кафедра Безпеки життєдіяльності та фізичного виховання

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"2

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"2

Кафедра Української мови1
ТИМЧАСОВІ КУРСИ

Тимчасові курси для студентів6
Заочна форма навчання
Додаткові курси

Організаційно-методичний відділ дистанційного навчання № 1 (м. Львів)

4 курс ( 2016 рік вступу)

5 курс ( 2015 рік вступу)

Організаційно-методичний відділ дистанційного навчання № 2 (м. Дніпро)

3 курс ( 2017 рік вступу)

5 курс ( 2015 рік вступу )

Організаційно-методичний відділ дистанційного навчання № 3 ( м. Харків )

3 курс ( 2017 рік вступу )

4 курс ( 2016 рік вступу)

5 курс ( 2015 рік вступу )1

Курси підвищення кваліфікації (удалить)

Курси підвищення кваліфікації 01-04-2014р.15

Курси підвищення кваліфікації 14-04-2014р.14

Курси підвищення кваліфікації 12-05-2014р.5

Різне3

СІТНО (навчальні курси студентів)18
ОМЦ НТН2

Пустые Курси7