Розділи сайту

Інформаційні та навчально-методичні матеріали8
ННІ ТК

Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж (ТСМ)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"9

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"5

Курси для освітньо-наукового рівня "Доктор філософії"

Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій (МВТ)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"8

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"3

Курси для освітньо-наукового рівня "Доктор філософії"3

Кафедра Телекомунікаційних технологій (ТТ)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"7

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"

Курси для освітньо-наукового ступеня "Доктор філософії"1

Кафадра Енергоефективних технологій (ЕЕТ)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"7

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"

Кафедра Космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій (КСКСТ)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"7

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"
ННІ ІТ

Кафедра Комп'ютерних наук (КН)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"22

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"3

Курси підвищення кваліфікації (сертифіковані)4

Кафедра Інформаційних систем та технологій (ІСТ)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"15

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"

Кафедра Комп'ютерної інженерії (КІ)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"19

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"1

Курси для освітньо-наукового ступеня "Доктор філософії"3

Кафедра Інженерії програмного забезпечення (ІПЗ)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"25

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"8

Кафедра Системного аналізу (СА)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"27

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"1
ННІЗІ

Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки (ІКБ)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"17

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"7

Курси для освітньо-наукового рівня "Доктор філософії"8

Кафедра Cистем інформаційного та кібернетичного захисту (СІКЗ)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"10

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"2

Курси для освітньо-наукового ступеня "Доктор філософії"5

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою (УІКБ)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"14

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"5

Курси для освітньо-наукового рівня "Доктор філософії"2

Кафедра Публічного управління та адміністрування (ПУА)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"21

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"
ННІМП

Кафедра Менеджменту (МН)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"21

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"10

Курси для освітньо-наукового рівня "Доктор філософії"16

Кафедра Маркетингу (МР)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"26

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"11

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ПТБД)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"53

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"

Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності (ДІД)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"37

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"

Курси для освітньо-наукового рівня "Доктор філософії"2

Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій (ЕПСТ)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"34

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"8

Курси для освітньо-наукового рівня "Доктор філософії"4
Заочне та дистанційне навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень "БАКАЛАВР"16

Освітньо-кваліфікаційний рівень "МАГІСТР"
ННІ ГПД

Кафедра Вищої математики (ВМ)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"1

6.170102 Системи технічного захисту інформації

Курси для денного навчання4

6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Курси для денного навчання7

6.050102 Комп'ютерна інженерія

Курси для денного навчання7

6.050903 Телекомунікації

Курси для денного навчання3

6.050901 Радіотехніка

Курси для денного навчання2

6.050903 Інформаційні мережі зв'язку

Курси для денного навчання3

6.030101 Соціологія

Курси для денного навчання4

6.030601 Менеджмент

Курси для денного навчання3

Курси для денного навчання15

Управління інформаційною безпекою

Курси для денного навчання9

Кафедра Фізики (ФІЗ)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"4

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"

Курси для освітньо-наукового ступеня "Доктор філософії"

Кафедра Іноземних мов (ІМ)

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"5

Кафедра Безпеки життєдіяльності та фізичного виховання

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"7

Курси для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"5

Кафедра Української мови
ТИМЧАСОВІ КУРСИ

Тимчасові курси для викладачів6

Тимчасові курси для студентів22
Заочна форма навчання
Додаткові курси

Організаційно-методичний відділ дистанційного навчання № 1 (м. Львів)

3 курс ( 2017 рік вступу )2

4 курс ( 2016 рік вступу)1

5 курс ( 2015 рік вступу)

Організаційно-методичний відділ дистанційного навчання № 2 (м. Дніпро)

3 курс ( 2017 рік вступу)1

4 курс ( 2016 рік вступу)1

5 курс ( 2015 рік вступу )2

Організаційно-методичний відділ дистанційного навчання № 3 ( м. Харків )

3 курс ( 2017 рік вступу )2

4 курс ( 2016 рік вступу)1

5 курс ( 2015 рік вступу )1

Курси підвищення кваліфікації (удалить)11

Курси підвищення кваліфікації 01-04-2014р.21

Курси підвищення кваліфікації 14-04-2014р.14

Курси підвищення кваліфікації 12-05-2014р.5

Різне4

СІТНО (навчальні курси студентів)18
ОМЦ НТН2

Пустые Курси12